svastara

SVE I SVASTA ZA SVAKOG PO NESTO


  Kako napisati propratno pismo

  Share

  Admin
  Admin

  Posts : 31
  Join date : 2010-01-20
  Age : 38

  Kako napisati propratno pismo

  Post by Admin on Wed Jan 27, 2010 2:14 pm

  Propratno pismo (PP) je dokument koji prati vašu
  biografiju tj. CV, kada se prijavljujete za posao. Kako je CV dokument
  koji se piše po utvrđenom šablonu i time je sličan od kandidata do
  kandidata, propratno pismo je Vaša prilika da date neki individualni
  pečat svojoj biografiji i da iskažete svoje specifičnosti. PP je veoma
  kratko (200-250 reči), a njegov cilj je da uvede poslodavca u Vaš CV,
  da ukaže na aktivnosti i karakteristike koje su od posebnog značaja za
  prijavu. Vaše PP bi trebalo da odgovori na pitanja koja bi poslodavac
  mogao sebi da postavi čitajući Vaš CV. Ukratko, cilj PP-a je da
  odgovori na pitanje poslodavca: Zašto bi trebalo da zaposlim ovu osobu?



  Forma - PP ima formu poslovnog pisma : vaša adresa i kontakt
  informacije dolaze ispod vašeg imena, u desnom gornjem uglu stranice.
  Ispod toga, sa leve strane, napišite ime osobe kojoj se obraćate, kao i
  njenu funkciju i organizaciju u kojoj radi. Ukoliko nemate ime kontakt
  osobe, pismo adresirajte samo na kompaniju.



  Ako znate ime osobe kojoj pišete, počnite sa Poštovani gospodine
  ili gospođo/gospođice, odnosno ukoliko pišete na engleskom Dear MR, Ms,
  Mrs. U ovom slučaju treba završiti pismo pozdravom „Sa poštovanjem",
  odnosno „Kind regards". Ukoliko ne znate ime kontakt osobe počnite sa
  Poštovani/Poštovana, na engleskom Dear Sirs, or Dear Sir or Madam.



  Na kraju PP navedite mesto i datum pisanja pisma. Ispod toga
  taksativno navedite koje dokumente prilažete uz prijavu. Ukoliko
  šaljete samo CV, dovoljno je da to pomenete u samom tekstu PP.



  Ukoliko prijavu šaljete poštom, odštampajte PP na belom papiru A4,
  isto kao i Vaš CV, i stavite u belu kovertu. Nije preporučljivo
  štampanje na papirima druge boje osim bele i upotrebljavanje drugih
  boja slova osim crne. Potrudite se da obezbedite kvalitetnu štampu
  Vašeg PP i CV-ja.



  Stuktura sadržaja



  Idealno PP ne treba da ima više od četiri pasusa. Cilj prvog je da
  naglasi za šta se prijavljuejte i gde ste dobili informacije o
  konkursu.U drugom pasusu treba navesti kvalifikacije i veštine koje
  posedujete (veštine prezentacije, komunikacije, pregovaranja ili druge
  kvalifikacije relevantne za konkretno radno mesto) koje Vas čine pravom
  osobom za taj posao. Pažljivo pročitajte oglas, odredite potrebne
  kvalifikacije i proverite još jednom da li ste vi prava osoba za taj
  posao. Nemojte samo navesti svoje vrline, navedite obrazloženje. Možda
  je najbolji način da počnete sa Vašim prethodnim radnim iskustvom i
  time kako ste razvili kvalifikacije i veštine koje posedujete. Isto kao
  i u CV-u, rezultat treba da bude da ste vi nezavisna osoba koja zna da
  preuzme inicijativu i odgovornost. Obrazložite u ovom delu i eventualne
  nejasnoće koje bi poslodavac mogao imati čitajući Vaš CV i objasnite
  zašto sve Vi prava osoba za to mesto, čak i u slučaju da ne ispunjavate
  sve uslove koji se u oglasu traže. Ukratko, drugi paragraf treba da
  pokaže da ste dobri za taj posao.



  Treći pasus pokazuje zašto želite taj posao. Razmislite o tome, jer
  će Vas to pitanje verovatno sačekati na intervjuu - zašto ste se
  prijavili baš za taj posao i baš u toj kompaniji. Treba da pokažete
  jaku motivaciju i sposobnost da doprinesete radu konkretne
  organizacije, a da zauzvrat dobijete određenu satisfakciju (poželjno je
  da Vaša jedina satisfakcija i motivacija nije samo novac, već da su Vam
  bitni mogućnosti usavršavanja, napredovanja...)

  Poslednji pasus naglašava da ste voljni da poslodavcu detaljnije objasnite i pokažete svoje kvalitete prilikom intervjua.

   Current date/time is Fri Mar 23, 2018 9:19 pm