svastara

SVE I SVASTA ZA SVAKOG PO NESTO


  Kako napisati formalno (poslovno) pismo na engleskom

  Share

  Admin
  Admin

  Posts : 31
  Join date : 2010-01-20
  Age : 38

  Kako napisati formalno (poslovno) pismo na engleskom

  Post by Admin on Wed Jan 27, 2010 1:31 pm

  Adresant - pošiljalac pisma. Podaci pošiljaoca
  se uvek prvi naznačuju u pismu. Oni mogu već biti uneti u zaglavlju,
  kao memorandum kompanije, ili se otkucaju u gornjem desnom uglu strane
  (naziv organizacije, adresa i mesto, drugi podaci po potrebi - telefon,
  faks, e-mejl, web adresa...). Ukoliko pišete u ime firme/organizacije,
  nemojte ovde stavljati Vaše lično ime.

  Mesto i datum pisanja. Ovo obavezno naznačite u pismu. Stvaljaju
  se u gornji desni ugao strane, odmah ispod podataka o pošiljaocu.

  Adresat - primalac pisma. Podaci adresata - naziv organizacije i
  eventualno ime konkretne osobe (ili samo funkcija) kojoj je pismo
  upućeno, adresa i mesto, pišu se u levom delu strane.

  Oslovljavanje primaoca. Ako znate ime osobe kojoj pišete, počnite
  pismo sa "Dear Mr/Mrs/Miss/Ms + prezime". Ako ne znate ime te osobe,
  počnite sa "Dear Sir" ili "Dear Madam" ili sa "Dear Sir or Madam" ako
  ne znate kog pola je osoba kojoj pišete.

  Telo pisma i prilozi. U prvom pasusu kratko i jasno iznesite
  razlog svog pisanja, a u ostatku pisma dajte relevante informacije o
  temi Vašeg pisma. Ukoliko uz pismo prilažete neka dokumenta, to
  naznačite u posebnom pasusu. U poslednjem pasusu se obično iznose
  očekivanja za neku dalju akciju po pitanju teme Vašeg pisma, a završava
  se pozdravom.

  Pozdrav. Ako ste pismo počeli sa "Dear Mr/Mrs/Miss/Ms + prezime",
  završite ga sa "Yours sincerely". Ako ste počeli sa "Dear Sir" ili
  "Dear Madam", završite sa "Yours faithfully".

  Potpis pošiljaoca. Na kraju pisma se obavezno potpišite, a ispod
  potpisa otkucajte i puno ime i prezime, i ukoliko je potrebno i
  funkciju ili zvanje.

  Blok forma. Pisma na engleskom jeziku se pišu u blok formi, što
  znači da su svi delovi teksta (osim podataka o pošiljaocu i mesta i
  datuma pisanja), međusobno poravnati u odnosu na levu marginu i da se
  pasusi odvajaju sa jednim praznim redom. Počeci pasusa se ne uvlače.

  Dužina pisma. Poslovna pisma u principu ne treba da prelaze jednu
  stranu i treba da budu kratka i jasna. Ukoliko Vaše pismo ipak ima više
  strana, a šaljete ga poštom, postarajte se da stranice budu zaheftane.

  Font. Koristite standardne fontove, pogotovo ako pismo šaljete
  e-mejlom. Ako pošaljete pismo u nekom od nestandardnih fontova,
  rizikujete mogućnost da primalac neće moći da ga pročita pošto nema taj
  font. Arial i Times New Roman su možda najprimereniji za ovakva pisma,
  a maximum veličina fonta je 12.

  Jezik. Stil pisanja treba da bude formalan, u skladu sa sadržinom
  i svrhom pisma. Nemojte koristiti skraćenice (na primer, napišite "do
  not" umesto "don't").

   Current date/time is Fri Mar 23, 2018 9:19 pm