svastara

SVE I SVASTA ZA SVAKOG PO NESTO


  Kako napisati formalno (poslovno) pismo

  Share

  Admin
  Admin

  Posts : 31
  Join date : 2010-01-20
  Age : 38

  Kako napisati formalno (poslovno) pismo

  Post by Admin on Wed Jan 27, 2010 2:09 pm

  Blok forma. Pisanje u blok formi prvenstveno
  podrazumeva da pasusi počinju u istoj ravni i da se između pasusa pravi
  red razmaka. I podaci primaoca i ostali delovi pisma takođe su
  poravnati sa osnovnim sadržajem pisma.

  Zupčasta forma. Nasuprot prethodnoj, u zupčastoj formi se pasusi
  ne razdvajaju redom razmaka, nego se nastavljaju odmah jedan ispod
  drugog. Pasusi se razlikuju po tome što se početak svakog od njih malo
  uvlači. Podaci po se ovde mogu ispisati u sredini strane, poput
  naslova. Vaš potpis, odnosno potpis pošiljaoca se stavlja u desnom delu
  strane.

  Kombinovana forma. Pismo u ovoj formi se sastavlja isto kao u blok
  formi, osim što se podaci primaoca, kao i potpis pošiljaoca stavljaju u
  desni deo deo strane.

  Slobodna forma. Generalno nije neophodno da se u dlaku pridržavate
  svih pravila forme pisama. Raspored nekih elemenata malo možete i da
  menjate, sve dok ne narušavate jasnost odvajanja pasusa, sadržajnost,
  preglednost i urednost pisma, odnosno dokle god su svi neophodni
  elementi na broju i dokle god je na prvi pogled uočljivo ko piše kome,
  koja je osnovna svrha pisma, kada je pisano i da li ga prati dodatna
  dokumentacija. Ovo smo mi nazvali "slobodna forma".

  Kako odabrati formu? Ukoliko pismo šaljete u koverti koja ima
  prozorčić u desnom delu, obratite pažnju i da su naziv i adresa
  primaoca otkucani u desnom delu strane (kombinovana forma), kako bi se
  potpuno videli kroz prozorčić i kako biste omogućili poštaru da Vaše
  pismo dostavi na pravu adresu. Ukoliko je prozorčić koverte na levoj
  strani, više će Vam odgovarati blok forma. Blok forma je i pogodnija za
  kraća pisma, obzirom na razmake koji se stavljaju, te se vizuelno
  dobija na dužini teksta. Sa zupčastom formom štedite na prostoru, tako
  da više teksta može stati na jednu stranu. Zupčasta forma se naziva još
  i "evropska, svečana" forma, te se može koristiti pri obraćanju
  značajnim poslovnim partnerima, za pisanje molbi i slično, mada ovo
  više i nije striktno pravilo. Blok forma je poznata i kao "američka",
  pa Vam ova određenja možda mogu pomoći da formu pisanja prilagodite
  geografskom poreklu primaoca.

  Adresant - pošiljalac pisma. Podaci pošiljaoca se uvek prvi
  naznačuju u pismu. Oni mogu biti već biti uneti u zaglavlju, kao
  memorandum kompanije, ili se mogu otkucati (naziv ili ime pošiljaoca,
  adresa i mesto, telefon, faks, e-mejl, web adresa ili drugi bitni
  podaci).

  Adresat - primalac pisma (osoba, organizacija, kompanija...).
  Ispod podataka o pošiljaocu se uvek naznačuju podaci adresata - naziv
  organizacije i eventualno ime osobe kojoj je pismo upućeno, adresa i
  mesto.

  Mesto i datum pisanja. Ovo obavezno naznačite u pismu. U principu
  se piše u gornjem desnom uglu strane, međutim, ako imate prostora u
  donjem levom uglu strane, možete i tamo naznačiti mesto i datum.

  Oslovljavanje primaoca. Ako pišete konkretnoj osobi, pismo
  započnite sa "Poštovani gospodine XY," ili "Poštovana gospođo-ice XY,".
  Ukoliko ne znate ime osobe kojoj pišete, stavite samo "Poštovani".
  Ukoliko već poznajete osobu kojo se obraćate i imate sa njom prisniji
  odnos, oslovljavanje može biti neformalnije, tipa "Dragi gospodine XY"
  ili "Draga Sanja" i slično.

  Predmet. Pismo ne mora da započinje oslovljavanjem adresata, nego
  da sadrži samo naznaku predmeta pisma, u kratkom i jasnom opisu. Ispod
  predmeta se pravi jedan red razmaka i počinje prvi pasus pisma. Na
  primer, " Predmet : Ponuda"

  Telo pisma i pozdrav. U prvom pasusu kratko i jasno iznesite
  razlog svog pisanja, a u ostatku pisma dajte relevante informacije o
  temi Vašeg pisma. U poslednjem pasusu se obično iznose očekivanja za
  neku dalju akciju po pitanju teme Vašeg pisma. Pismo završite sa
  prigodnim pozdravima tipa "Uz poštovanje", "Očekujući Vašu porudžbinu,
  mi Vas sa poštovanjem pozdravljamo", "Pozdravljam Vas u nadi da ćemo
  sarađivati na obostrano zadovoljstvo", "Očekujući Vaš odgovor, srdačno
  Vas pozdravljam" i slično.

  Potpis pošiljaoca. Na kraju pisma se obavezno potpišite, a uz
  potpis otkucajte i puno ime i prezime, i ukoliko je potrebno i funkciju
  ili zvanje.

  Prilozi. Ako uz pismo šaljete i dodatne dokumente, obavezno to
  naznačite tako što ćete u donjem levom uglu strane napisati "Prilozi:"
  i ispod toga ih nabrojati pod crticama.

  Dužina pisma. Poslovna pisma u principu ne treba da prelaze jednu
  stranu. Ukoliko imate potrebu da primaocu skrenete pažnju i na podatke
  kojih ima mnogo, ukratko ih spomenite u pismu, a detaljnije ih
  predstavite u prilogu koji dostavljate. Poslovna komunikacija treba da
  bude kratka i jasna, koliko god je to moguće, i da već u početku pisma
  bude vidljivo koja je svrha pisanja. Ukoliko Vaše pismo ipak ima više
  strana, a šaljete ga poštom, postarajte se da stranice budu zaheftane.

  Font. Koristite standardne fontove, pogotovo ako pismo šaljete
  e-mejlom. Ako pošaljete pismo u nekom od nestandardnih fontova,
  rizikujete mogućnost da primalac neće moći da ga pročita pošto nema taj
  font. Arial i Times New Roman su možda najprimereniji za ovakva pisma,
  a maximum veličina fonta je 12.

   Current date/time is Fri Mar 23, 2018 9:18 pm